ေနာက္ဆံုုးရထားကိုု ပိတ္လိုုက္ျပီ
ဒီေဆာင္းမေအးတာကိုု ေမ့လိုုက္ျပီ
အစြဲအလမ္း တလမ္းေမာင္းေပၚက
ေရြ႕လ်ား ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးကိုု ေငးၾကည့္
တစ္ျမိဳ႕ထဲ ႏွဖူးေပၚဝဲက်ေနတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔
ႏွလံုုးသား အေႏြးဓာတ္ေလးက လင္းလိုု႔
တိမ္ေတြဟာအရင္လိုု ျပာခ်ည္းမေနေတာ့ဘူး ။ ။

သက္ေထြး
၁၄ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇