ငါတို႔ ဆက္ေျပာျဖစ္ၾကဦးမယ္
ေနဝင္ခ်ိန္ျခင္းမတူေပမဲ့
တစ္လမ္းထဲေလွ်ာက္ျဖစ္ေနဆဲ အေၾကာင္းေတြ
ငါတို႔ ဆက္ေျပာျဖစ္ၾကဦးမယ္
ပုခံုးတစ္ဖက္ကို မမွီႏိုင္တဲ့ လက္ေတြနဲ႔
တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ဖ်ားလ်က္ အိပ္မက္ေတြ
ဘယ္သူ ယံုမွာလဲ
တိုက္ဆိုင္မႈဆိုတာ
ငါတို႔အသဲအသန္ရွာေဖြေနတဲ့ ရွင္သန္မႈလို႔
ေလွာင္အိမ္ထဲ
စက္သပ္ထားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို
ငါတို႔ တြန္းထုတ္ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္
ဆုေတာင္းေတြေမ့ပစ္ခဲ့တဲ့ ကမၻာၾကီးကို
ငါတို႔ ေမ့လိုကျ္ပီ
ျပန္ဆိုေတးေတြဖန္ဆင္းမေပးႏိုင္တဲ့ ဝိုင္တစ္ခြက္ကိုလည္း
ငါတို႔ ေမ့လိုက္ျပီ
လူႏွစ္ဦး နာဖ်ားမႈမွာ
အစြန္းအထင္းခံ အေႏြးဓာတ္တစ္ခု မလိုအပ္ဘူးလား
ငါတို႔ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ကိုသြားၾကမယ္
တဒဂၤပဲျဖစ္ျဖစ္
တနလၤာျမန္ျမန္ေရာက္တဲ့
ရထားတစ္စင္းကို ငါတို႔ ေစာင့္စီးမယ္
တဒဂၤပဲျဖစ္ျဖစ္
အကယ္၍ဆိုတဲ့
ပ်ံသန္းမႈနဲ႔ ငါတို႔ စျမံဳ႕ျပန္မယ္
ငါတို႔ကဗ်ာေတြက
ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ စြန္႔စားခန္းေတြပဲ
အေမႊးပြ ကုတ္အက်ီၤတစ္ထည္က
ငါတို႔ ဆာေလာင္မႈကို ေကာင္းစြာမလည္ပတ္ႏိုင္
ျပာႏွမ္းေနတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းတစ္စံု မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခါ
ေလာင္ကြ်မ္းေနတဲ့ မီးခိုးေငြ႕ေတြသာ ငါတို႔ ျဖစ္လိုက္ၾကယံု
ငါတို႔ ဆက္ေျပာျဖစ္ၾကဦးမယ္
ငါတို႔ ကမၻာၾကီးကို ေမ့လိုက္ဖို႔
ငါတို႔ ဆက္ေျပာျဖစ္ၾကဦးမယ္
ကမၻာၾကီးက ငါတို႔ဆုေတာင္းေတြကို ေမ့လိုက္လို႔ ။ ။ 

သက္ေထြး
၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄