ဘဝဟာတိုလာ
ျမင္ဖူးတဲ့ည
ျမင္ေနတဲ့ည
ျမင္ေနဆဲည
ပစ္မွတ္မရွိ
ပစ္ခတ္ေနတာေတြပဲရွိ
အေပါစား ရုပ္ရွင္ေတြၾကည့္
အခန္႔သား စကားေတြေျပာ
ထိခိုက္ရွနာမႈဟာ
လြယ္လြယ္ေလး ဝင္လာ
လြယ္လြယ္ေလး ထြက္သြား
ခံႏိုင္ရည္ဟာ
ဘယ္ႏွစ္ခါ ေသႏိုင္
ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ ရွင္ႏိုင္
ေနာင္မွသိခဲ့
ေနာက္ထပ္မသိေသး
ေနစရာဟာ ေနရာမဟုတ္
ေျခလွမ္းဟာ ေျခေထာက္မဟုတ္
ေလာင္စာဟာ မီးေတာက္မဟုတ္
ေႏြဦးေပါက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုရန္ရွိ
ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ ေရာက္လာရန္ရွိ
အိပ္မက္တစ္တို႔စြဲ
သက္ျပင္းတစ္လိပ္ဖြာ
တစ္ေနရာထဲကိုၾကည့္
ဖုန္းေကာလ္တစ္ေကာလ္ေခၚ
ကိတ္မုန္႔တစ္လံုးလွီး
ခပ္လွမ္းလွမ္းကလက္ခုပ္တီး ။ ။

သက္ေထြး
၃၁ ေအာက္တိုဘာ ေန႔လည္ ၃း၄၆