မင္းရွာေနတဲ့ မာစတာပိ(စ္)ဆိုတာ မင္းေတာ္ေတာ့ကြာဆိုတဲ့ လက္မထိပ္အပ္စိုက္နည္းလို႔ မင္းသိခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္းေအာ္ဆိုခဲ့ မင္းက်စ္ေနေအာင္လိပ္ထားတဲ့ မင္းပဲနပ္တဲ့ မင္းစိတ္ဂယက္ေတြ မင္းေအာ္ဆိုခဲ့
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္းကိုယ္မင္းတိုက္ထုတ္ဖို႔ သက္ျပင္းေတြစည္းရံုးေနပံုက တစ္ႏွစ္သံုးေရႏိုင္ဖို႔ အခက္ခဲဆံုးအျခအေန
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္းျမင္ကြင္းထဲ စတန္႔ထြင္ေခါင္းေထာင္ဝင္လာမဲ့ လက္က်န္အသက္ေလးအတြက္ လိုက္ကာထဆြဲလိုက္ဖို႔ မင္းမွာစိတ္ကူးမရွိ
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္းအစာအိမ္ဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကြင္းလယ္စက္ဝိုင္းမွာတည္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ က်င့္သားမရေသး
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္းထေျပးေလ မင္းရယ္သံေတြမွန္ထားတဲ့နံရံေပၚက အမွတ္သည္းေျခနည္းလြန္းတဲ့ လက္သီးေတြဆီ မင္းထေျပးေလ
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္း ဝိတ္တက္လာတဲ့ ရွင္သန္မႈအေပၚ သစၥာရွိခဲ့၊ မင္း ဝင္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ ေသြးပ်က္မႈအေပၚ ရိုးသားခဲ့
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္းမကၽြမ္းက်င္ပဲ ေပါက္ေနတဲ့ တူးေျမာင္းဟာ မင္းသပ္မရတဲ့ မင္းရဲ႕လွ်ာျဖစ္ရဲ႕
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္း လက္အေရးေၾကာင္းေတြအေပၚ ကႏၲာရတစ္ခုလံုးသြန္ခ်ေနပံုက မွ်ေျခမညွိပဲ စြန္႔စားလိုက္တာမ်ိဳး
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။
မင္းကိုယ္မင္း စိန္ေခၚမႈအေပၚ ေသေကာင္းေပါင္းလဲ ေတာင့္ခံေနေရးမွာ စာနာစိတ္သာေရာက္မလာရင္ ရွပ္တိုက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ လက္လြန္ေျခလြန္
တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။ ။

သက္ေထြး
၂၄ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၃ ညေန ၅း၃၅