အိပ္မက္ထဲ
အိပ္မက္နဲ႔ဆင္တာေတြ စစ္ဖယ္ေနမိ …
ကိုယ့္ကိုေက်ာေပးထားတဲ့ စံပယ္ပြင့္ေလးေရ ….
ကိုယ့္အေပၚေျပေလ်ာ့ေနတဲ့ ဖဲၾကိဳးေလးေရ ….
ကိုယ့္ဆီ ငဲ့က်ဖူးခဲ့တဲ့ ရယ္သံေလးေရ ….
တံခါးဖြင့္ပါကြာ ..
ျခံဝမွာ
စိတ္မ်ားလြန္းေနတဲ့ နာက်င္မႈနဲ႔
နစ္နစ္ေမ်ာေမ်ာ
ေခ်ာင္းဟန္႔ေနသူဟာ ကိုယ္ပါ ။ ။

သက္ေထြး
၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂ ည ၁၀း၄၈