မခင္တြယ္လိုေတာ့တဲ့
မျပတ္သားမႈနဲ႔
ႏြမ္းလ်ေနေရာေပါ့။
“ေခါက္ရိုးတစ္ဖက္”
“ခ်ိဳးရာတစ္ဖက္”
ေသေသသပ္သပ္ အိတ္ကပ္ထဲထည့္။
ျပီးခဲ့တာေတြ ျပီးခဲ့ပါျပီ။
စကၠန္႔တံေတြနဲ႔
နားၾကားလြဲခဲ့တဲ့
ေန႔ေတြမွာ
မွန္ကပ္ဗီဒိုဆန္ လစ္ဟင္းပစ္ခဲ့ဖူး
သကၤာမကင္း လက္သင့္ခံခဲ့ဖူး
ေပါ့ပ်က္ပ်က္ အဘိဓမၼာထဲက
အမွတ္သည္းေျခနည္းတဲ့
ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈ
အခုေတာ့
ခ်ိဳ႕တဲ့ကုန္ပါျပီ။
မီးကူးခံထားရတဲ့ အာရံုဟာ
ေခတ္ပ်က္ ပလက္ေဖာင္းေပၚ
သြက္လက္ေပါ့ပါးလုိ႔
ထိုးစရာ ဓားေတြက်န္ျပီး
ေနာက္ေက်ာေတြ ကုန္သြားတဲ့ေခတ္
အခုေတာ့
အိုပါျပီ။
ကိုယ္ရည္ေသြးလို႔ မဆံုးႏိုင္တဲ့
ႏႈိးစက္သံေတြ
ခြဲစိတ္ခံဖို႔ ေရာက္လာခဲ့တယ္။
စိတ္အစဥ္နဲ႔
ေက်ာ႐ုိးမဲ့
ဓာတ္စာတို႔…
“ေကာင္းေသာေန႔ပါ” ။
အၾကြင္းမဲ့ ျပတ္သားဖို႔
အထ မေျမာက္တိုင္း
တစ္မိုးေသာက္
အရူးအမူးစိတ္ကေလးကို
ဝီရိယ အလြန္အကြ်ံနဲ႔
ေငးၾကည့္ေနယံုသာ။ ။

သက္ေထြး
၁ဝ ဧျပီ ၂ဝ၁၂ ေန႔လည္ ၁၂း၅၄