အနီးအနားမွာ
အ၀ါေရာင္ ျမက္ခင္း ..
အစိမ္းေရာင္ ေလျပည္ညင္း ..
အျဖဴေရာင္ ေငြေျခက်င္းနဲ႔
အျပာေရာင္ ေတြေ၀ျခင္းမ်ား ..

မလွမ္းမကမ္းမွာ
အရိုးစြဲ သေကၤတ ..
နာယူဆဲ ခံယူခ်က္ ..
ကြ်ံ၀င္ျမဲ ေဒါက္ဖိနပ္နဲ႔
ႏႈတ္ယူဆဲ မွားယြင္းမႈမ်ား ..

မ်က္ကြယ္မွာ
ျခစ္ယူဆဲ အတၱ ..
ရစ္၀ဲျမဲ အာဃတ ..
ျပင္ယူဆဲ သဘာ၀နဲ႔ ..
ဆင္တူကြဲ ေမာဟလာဘမ်ား ..

(မ်က္လံုးေညာင္းလာတာနဲ႔)
ခဏနားေနလိုက္တယ္ ..
မွန္ေျပာင္းကေတာ့
ၿဂိဳဟ္နံပါတ္သံုးမွာ
ဒုကၡအသစ္အဆန္းေတြ
ဆက္ၾကည့္ေနေလရဲ႕။ ။

သက္ေထြး
၇ရက္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၁ ညေန ၅း၃၆