ေအာ္သံရွိတယ္
ေခၚသံမရွိဘူး
အခုအၿဖစ္က
ကိုယ့္အရိပ္နဲ႔ကိုယ္
တစ္ကုိင္းတည္းက်ေနတာမ်ိဳး
ကိုယ့္စည္းခ်က္ကို
ဟန္ခ်က္က မလိုက္ႏိုင္ေတာ့တာမ်ိဳး
ေဗဒါပင္လို ေစလိုရာ
မေမ်ာတတ္ေတာ့
ၿဖစ္တည္မွႈက
သန္းေ၀ခ်င္စရာ ။

မီးလို
ေလာင္ကြ်မ္းဖို႔လိုတယ္
လႊတ္လိုက္တဲ့ျမားလို
အကြာအေ၀းလိုတယ္
မပ်စ္မက်ဲေသြးလို
နီနီရဲ ေပ်ာ္၀င္မွႈမ်ိဳး လိုတယ္
စိတ္ကိုစိတ္နဲ႔
သတ္ပုတ္ေစတဲ့အခါမ်ိဳးက်
မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္တတ္ဖို႔
လိုတယ္ ။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္
ေက်ေက်နပ္နပ္
လက္ဆြဲ ႏွႈတ္ဆက္လိုက္ဖို႔
“လမ္းခြဲၿခင္း”က ေၿပာတယ္
ဒါ …………………………..
တစ္ဦးတစ္ေယာက္စာ
ေဖာက္ထားတဲ့လမ္း
ေၿပာင္းၿပန္ တစ္ဖန္
ေလွ်ာက္ရဲဖို႔
ခရီးမဆံုးခင္
လမ္းဆံုးဖို႔ လိုတယ္ ။

သက္ေထြး
ၾသဂုတ္ ၂၅ ၂၀၁၀ ၁၂း၀၄ am