ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ ..

ကမၻာၾကီး ဖ်ားေနတာ
ကြ်န္ေတာ္ၾကားပါတယ္။

ေဖ်ာ့ထား …
စိတ္ကို ေဖ်ာ့ထား …
အေရာင္ေတြကို ေဖ်ာ့ထား …
ေတာက္ပျခင္းဟာ ပူေလာင္ျခင္းပဲ။

ခဲသား မေကာင္းတဲ့အခါ
ခြ်န္စက္ကို အားနာ …
ခဲဖ်က္ကို အားနာ …
စာရြက္ကို အားနာ …
စိတ္နဲ႔အခါခါခ်ေရး
၀လံုး၀ိုင္း၀ိုင္းစက္စက္ေလး။

“ဘ၀” နဲ႔ “ဗီဇ”
အစီအစဥ္က်ခ်င္မွက်မယ္
“ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” နဲ႔ “သစၥာတရား”
လက္ဖမိုးၾကားက လြတ္ထြက္သြား …
၀ိုင္းတား …
၀ိုင္းတား …
ေတာ္ၾကာ … ကဗ်ာဆရာေတြမ်ားလာမယ္။

ခဏခဏ ဆက္ပါ ..
နံပါတ္ မွန္မွန္ မွားမွား ..
လိုင္း အားအား မအားအား ..
တစ္ဘက္က ၾကားၾကား မၾကားၾကား ..
ယူသေလာက္ပဲ ျပန္ေပးတတ္တာ
အႏုပညာမဆန္ဘူး။

ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ ..

ကမၻာၾကီး ဖ်ားေနတာ
ကြ်န္ေတာ္ၾကားပါတယ္။

သက္ေထြး
ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ ၂၀၁၀ ေန႔လည္ ၃း၂၇