ဓါးခ်င္းတူရင္ေတာင္
အသြားခ်င္းမတူဘူး။

ဒဏ္ရာနက္နက္ မနက္နက္
ေသြးကေတာ့ ထြက္မွာပဲ။

အသက္ရွဴရက်ပ္ေနရင္ ခဏရပ္ …
စိတ္ကူးယဥ္လက္စေတြ သတ္ေလကြယ္။

ဘ၀ဟာ ဆပ္ကပ္ ..
ၾကိဳးတန္းေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ျဖတ္မယ္။

ေတြ႕လား ….
ေရွ႕တိုး ေနာက္ဆုတ္ …
ဟန္ခ်က္ညီမွ အလုပ္လုပ္တယ္။

မေတာ္လုိ႕ ျပဳတ္က်သြားတယ္ထား …
ဖုတ္ဖတ္ခါထ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သေဘာက်လို႔ေနလိုက္။ ။

သက္ေထြး
ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ၂၀၁၀ ညေန ၃း၀၅