လမ္းခြဲမွန္းသာ
သိခဲ့ရင္
လမ္းလႊဲျပီးသြားတယ္။

ေမွာင္တစ္၀က္
လင္းတစ္၀က္
ႏိုးတစ္၀က္
အိပ္တစ္၀က္
ျဖတ္္သန္းခဲ့
ဘူတာ
တစ္၀က္တစ္ပ်က္ေတြ။

ဥၾသသံနဲ႔ မနက္
ၾကာပြတ္ေတြလို
ရိုက္ႏွက္ …
ထရပ္တဲ့ဘက္မွ
ေနကမထြက္ရင္
ကိုယ့္အရိပ္နဲ႔ ကိုယ္
ဘယ္လို
ခရီး ဆက္မလဲ။

လမ္းေတြက
မူယာမာယာမ်ား …
တံလွ်ပ္ကို
ေရထင္ေအာင္
ျပဳစားၾကတယ္။

အစိမ္းေရာင္
စကၠဴေတြ
မၾကာမၾကာ
လာလာျမွဴတယ္
ဂ်ိဳကာတစ္ေယာက္ရဲ႕
အျပံဳး …
ဘယ္ေလာက္မ်ား
ျဖဴစင္ႏိုင္ဦးမလဲ။

ဆြဲငင္အားကို
ျပန္မွ်ားေနၾကတဲ့
ငွက္မ်ား
ဆြဲငင္အား အနား
တစ္ခါျပန္နား …
ေခတ္ကိုျမန္ေစခဲ့တဲ့
ကမၻာၾကီး
အခုေတာ့လည္း
သူမဟုတ္သလို
လည္ေနတာအၾကာၾကီးပဲ။  ။

သက္ေထြး
ေအာက္တိုဘာ ၄ရက္ ၂၀၁၀ ညေန ၄း၁၆