အခန္းဆက္

ေနာက္ဆံုုးရထားကိုု ပိတ္လိုုက္ျပီ ဒီေဆာင္းမေအးတာကိုု ေမ့လိုုက္ျပီ အစြဲအလမ္း တလမ္းေမာင္းေပၚက ေရြ႕လ်ား ႏႈတ္ခမ္းပါးေလးကိုု ေငးၾကည့္