ဖိနပ္စင္ေလး

ကိုယ္စကားနည္းတဲ့ေန႔ေတြမွာ ဖိနပ္စင္ေလးဆီေရာက္သြားတယ္ ဖိနပ္စင္ေလးက ကိုယ့္ကိုမၾကည့္ဘူး ကိုယ္သူ႔အတြက္ ဖိနပ္တစ္ရံေတာင္မွ ပါမလာတာကိုလည္း သူဂရုစိုက္ဟန္မရွိဘူး ကိုယ္က သူ႔ေဘးမွာ...


ဘဝဟာတိုလာ

ဘဝဟာတိုလာ ျမင္ဖူးတဲ့ည ျမင္ေနတဲ့ည ျမင္ေနဆဲည ပစ္မွတ္မရွိ ပစ္ခတ္ေနတာေတြပဲရွိ အေပါစား ရုပ္ရွင္ေတြၾကည့္ အခန္႔သား စကားေတြေျပာ ထိခိုက္ရွနာမႈဟာ လြယ္လြယ္ေလး ဝင္လာ လြယ္လြယ္ေလး ထြက္သြား...