ကဗ်ာကို ကပ်ာကယာ ေတာက္ခ်လိုက္တဲ့အခါ

ဒီပြဲမွာ ငါရွံဳးတယ္ ငါ့ကိုငါ မိမိရရခ်ံဳ႕ၾကည့္တဲ့အခါ တစ္သက္လံုး ေသေဖၚညွိမရတဲ့စိတ္က ရယ္သံေမာသံေတြ ထုတ္ခ်င္းေပါက္တဲ့အထိ ငါ့ေဘးမွာ တိုက္ပြဲဝင္ေနတာ ငါေတြ႔တယ္ ဒါေပမဲ့ ဒီပြဲမွာ...