ငါးေတြဟာ ငိုလိုက္ ေငးလိုက္ ေငြေနာက္လိုက္လိုက္

ငါးေတြဟာ ဇိမ္ခံသေဘာၤၾကီးစီးရင္း လႈိင္းမူးျပီးအန္တယ္။ ငါးေတြဟာ ေရတိမ္နစ္မွာစိုးလို႔ အသက္ကယ္ေဘာေတြ ေဆာင္တယ္။ ငါးေတြဟာ ငါးမရတဲ့ေန႔ေတြမွာ ေၾကာင္ဖမ္းျပီးျပန္တယ္။ ငါးေတြဟာ...


တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး

မင္းရွာေနတဲ့ မာစတာပိ(စ္)ဆိုတာ မင္းေတာ္ေတာ့ကြာဆိုတဲ့ လက္မထိပ္အပ္စိုက္နည္းလို႔ မင္းသိခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွ အေရးမၾကီးေတာ့ဘူး။ မင္းေအာ္ဆိုခဲ့ မင္းက်စ္ေနေအာင္လိပ္ထားတဲ့...