သူေသသြားသည္

မဟုတ္ဘူး ခင္ဗ်ားလူမွားတာ တစ္ကယ္ေတာ့ သူကေသသြားျပီ ေၾသာ္ တစ္ကယ္ပါဆို ခင္ဗ်ားႏွယ့္ ေျမေခြးေတြနဲ႔ ေပါင္းျပီး လိေမၼာ္ျခံထဲ စပ်စ္ပင္ေတြ ေဖာက္ခဲ့တဲ့တစ္ေယာက္ကို ေျပာတာမဟုတ္လား ဟုတ္တယ္...