အႂကြင္းမဲ့ ႀကိဳတင္ၾကံစည္မႈ

ကြၽန္မ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ဖို႔ မႀကိဳးစားေတာ့ဘူး။ ရွင္သိလား ခပ္ရွရွ ရယ္ေမာေနရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ မွိန္ပ်ပ် စိတ္နံရံမွာ တခုတ္တရဆုပ္ကိုင္ထားတတ္တဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ႏူးညံ့မႈေတြ ခဏခဏ...


ေက်ာ႐ုိးမဲ့ ဓာတ္စာ

မခင္တြယ္လိုေတာ့တဲ့ မျပတ္သားမႈနဲ႔ ႏြမ္းလ်ေနေရာေပါ့။ “ေခါက္ရိုးတစ္ဖက္” “ခ်ိဳးရာတစ္ဖက္” ေသေသသပ္သပ္ အိတ္ကပ္ထဲထည့္။ ျပီးခဲ့တာေတြ ျပီးခဲ့ပါျပီ။ စကၠန္႔တံေတြနဲ႔ နားၾကားလြဲခဲ့တဲ့...