လူေတြအေၾကာင္းပိုနားလည္လာေလေလ .. အသက္ရွဴသံေတြကို ပိုစာနာမိေလေလ

ထိတ္လန္႔မႈဟာ ဘယ္ေလာက္ နက္ရွဳိင္းေနျပီလဲ … ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဒန္းလိုလႊဲေနရတာ ေမာျပီ … ပစ္တင္လိုက္ရတဲ့ နားလည္မႈဟာ တစ္ခါတစ္ခါ ျပန္က်မလာဘူး … ရပါတယ္ … ယံုၾကည္ မေပးပါနဲ႔ …...