ထိုးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ည

ဒီဇင္ဘာဟာ လက္က်န္ေဆာင္းနဲ႔ .. မီးပံုပြဲနဲ႔ .. ခရစၥမတ္ထရီးနဲ႔ .. ေကာင့္ေဒါင္းနဲ႔ .. ဒါ .. ထိုးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးမီးစာပဲ .. ျခံဳထားတဲ့ သားရဲကိုဆြဲတင္ ကိုယ့္ႏွင္းနဲ႔ကိုယ္...


ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္မွ်ားျခင္း

ေနေကာင္းလားလို႔ မေမးျဖစ္ဘူး .. အစာမွန္မွန္ေတာ့ ေကြ်းျဖစ္တယ္ .. အိပ္ခိုင္းတာပဲ .. ေျပာလည္း ေျပာေျပာပါ .. (ဘယ္တုန္းကရဘူးလဲ) ရယ္သံကအစ ေအးတိေအးစက္ႏိုင္လာတယ္ .. စိတ္နဲ႔ဆက္ႏြယ္မႈလည္း...


ေစာင့္ေနသူ

ကြ်န္ေတာ္ကမွတ္တိုင္ … ပံုမွန္ လူတင္လူခ်ကားတစ္စီးထက္ … ျဖတ္သြားျဖတ္လာ သတိရမႈမ်ိဳးနဲ႔သာ ေရာက္လာတတ္တဲ့ ခဏတာ သူမ ေျခဖ၀ါးေလးကို ေမွ်ာ္သူ … ။ ရက္စြဲေတြနဲ႔ ေနသားက်လာမႈကို...


ခိုေအာင္းမဲ့ …. မနက္ျဖန္

ေျခခ်ဖို႕ ၾကမ္းျပင္ … ေက်ာဆန္႔ဖို႔ ကုတင္ … ကိုင္လက္စ ေဖါင္တိန္ … ေရးလက္စ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ … က်ေနက် မ်က္ရည္ႏွင့္ … ဝင္ေနက် ေနညိဳခ်ိန္ တစ္ခ်ိဳ႕ … မညွိျဖစ္ခဲ့ေသာ သံေယာဇဥ္ …...