ကြ်န္ေတာ့္အခန္းနဲ႔သူ႕ဧည့္သည္

ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္မွ မေရာက္ျဖစ္တာၾကာျပီ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ ေန႔ေတြ ေရာက္လာတယ္၊ ညေတြ ေရာက္လာတယ္၊ ရာသီေတြ ေရာက္လာတယ္၊ ေနာက္ … အေျပာင္းအလဲျမန္တဲ့ ေသြးေအး သတၱဝါတစ္ေကာင္ ေရာက္လာတယ္။...


အိပ္မက္ျပပြဲ

ျပကြက္ (၁) “ေျပာင္းျပန္ ယူဆၾကေပမဲ့ ျပန္ေျပာင္းၿပီး မက္ေပးလို႔မရတာ အိပ္မက္ေပါ့” ဒီအိမ္ထဲ ဝင္လာထဲကပင္ သတိထားမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပက္လက္ကုလားထိုင္တစ္လံုး၊ ျပတင္းေပါက္တစ္ေပါက္၊...